webinar register page

KẾT NỐI MULTI-CLOUD VÀ TỐI ƯU ỨNG DỤNG WAN VỚI GIẢI PHÁP VMWARE CLOUD NETWORK
Kính gửi Quý khách hàng,

Ngày nay, số lượng thiết bị đầu cuối hoạt động liên tục ở mỗi Doanh nghiệp đều gia tăng nhanh chóng, đòi hỏi một môi trường kết nối phức tạp hơn với hạ tầng mạng mạnh mẽ và bảo mật hơn nữa. Hãy bỏ qua các thiết bị mạng tích hợp bảo mật được cài đặt sẵn, thay vào đó là một hệ thống liền mạch, an toàn, được định nghĩa bằng phần mềm từ trung tâm dữ liệu tới Cloud - VMware Cloud Network.

Cùng Amigo – đối tác hàng đầu của WMware tại Việt Nam, tìm hiểu cách mà VMware Cloud Network kết nối và bảo mật các ứng dụng cũng như các dữ liệu của Doanh nghiệp trong các môi trường Private Cloud, Public Cloud cho tới biên mạng,… bằng cách tham gia Hội thảo trực tuyến:
KẾT NỐI MULTI-CLOUD VÀ TỐI ƯU ỨNG DỤNG WAN VỚI GIẢI PHÁP VMWARE CLOUD NETWORK

Apr 23, 2021 09:30 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Amigo Events.